Når Gud er for god

06.09.2023

Tommy forkynner fra Matteus 20:1-16, hvor Jesus fortsetter å svare på Petters spørsmål  "Hva skal vi få?" (19:27). I denne teksten sammenlikner Jesus Guds rike med en vingård, hvor jordeieren er Gud og arbeiderne er dem som blir kalt inn i hans rike. Når arbeidsdagen er over mener noen arbeidere at de ikke har fått det de fortjener for innsatsen som er lagt ned. Hva skjer når Gud oppfører seg på en måte som oppleves urettferdig? Hvordan reagerer vi når nye mennesker kommer inn i menigheten og "forstyrrer" dynamikken vår? Slike spørsmål kan dukke opp  i møte med en Gud som er "for god".

Powered by Cornerstone