Bli medlem

Vi oppfordrer alle som har Misjonskirka Kristiansund som sitt fellesskap, til å bli medlemmer i menigheten. Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi mener medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet.

To typer medlemskap:

Medlem i menighet:

Dette er medlemsskapet i den demokratiske foreningen Misjonskirka Kristiansund. Du blir medlem basert på egen innmelding og på "egen tro og bekjennelse". 

I menighetenes statutter er de tre kriteriene for medlemskap i menigheten beskrevet. Menigheten er åpen for mennesker:

  • som tror på Jesus
  • som ønsker å leve etter Guds ord
  • som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

Når man blir tatt opp som medlem i menigheten, skjer normalt mottagelsen/bekreftelsen i en enkel og avslappet seremoni i en av våre gudstjenester. Et av Misjonskirkens særpreg, er at en også kan være medlem av et annet trossamfunn (f.eks Den norske kirke) og likevel være menighetsmedlem. 

Medlem i trossamfunnet:

Dette er medlemsskapet i trossamfunnet vår menighet tilhører, Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet). Det er vanlig at man melder seg inn i trossamfunnet når man er aktiv og medlem i en Misjonskirke, men det er ikke et krav. Det er dette medlemsskapet som gjør at menigheten får økonomisk tilskudd fra stat/kommune (refusjon av kirkeskatt). Det er ingen kriterier for medlemsskap i trossamfunnet, og det er vanlig at barna blir skrevet inn i trosamfunnet ved barnevelsigne/dåp.

Dersom du vil melde deg inn i trosamfunnet, kan du ikke stå registrert i annet trossamfunn. Utmelding av for eksempel Den norske kirke, gjøres digitalt via deres nettsider.

Jeg er medlem et annet sted. Må jeg melde meg ut først?

Ikke nødvendigvis. Hvis du velger kun medlemskap i menigheten, så kan du fortsette å være medlem i et annet kirkesamfunn.

 

Skjema for søknad om medlemskap:

 


Powered by Cornerstone