Barn og familier

Vårt mål er at barna som kommer skal bli kjent med jevnaldrende, møte lyttende voksne, og kjenne seg trygge til å undre seg og samtale om kristen tro. Vi ønsker å legge til rette for at barna utvikler en sunn og bærekraftig tro som holder i både de gode og de vanskelige dagene.

Vi tror også at den viktigste arenaen for trosformidling skjer i hjemmet. Derfor jobber vi for å inspirere og utruste foreldre og alle som har barn rundt seg, til å være gode trosforbilder for barn og unge.

Barnearbeidet i Misjonskirka Kristiansund heter Barnekirka. Barnekirka er registrert som lag under Misjonskirken UNG og har egen økonomi. Dette gir oss mulighet til å få støtte som går til barnearbeidet i menigheten. Ønsker du at barnet ditt skal bli medlem av Barnekirka, så kan du fylle opp skjemaet som du finner litt lenger ned.

Bli med på vår FB-gruppe, hvor vi legger ut informasjon om aktiviteter for familier.

Registreringsskjema Barnekirka Kristiansund

Ved å melde inn barnet ditt hjelper du oss å få støtte som dekker mat og materiell. Støtten vi får går tilbake til barnearbeidet i Misjonskirka.


Om barnet
 
Kontaktinformasjon foresatt
Samtykke ifm. fotografering av barnet

Av og til blir det tatt bilder under Barnekirka sine aktiviteter. Dette gjøres for å synnliggjøre barnearbeidet til menigheten, slik at foresatte får se hva barnet har gjort og for å oppmuntre andre til å ta med barna sine til fremtidige aktiviteter. Vi prøver å unngå å ta bilder hvor enkelte barn blir veldig synlige (ved å ta gruppebilder og bilder bakfra slik at barna ikke kan identifiseres).

Bildene vi tar legges ut på “Familietilbud i Misjonskirka” (lukket gruppe på Facebook for familier tilknyttet menigheten).

Her kan du velge om du ønsker eller ikke at barnet ditt blir fotografert. Du kan til enhver tid trekke samtykket.


Om medlemskontingent

Medlemskontingenten er VALGFRITT. Hvis du ønsker å betale den, så er det snakk om 50.- per barn og det gjelder i ett år fra vi mottar betalingen. Ved å betale kontingenten hjelper du oss å få støtte som går tilbake til barnearbeidet og ditt barn. På denne måten kan vi dekke utgifter relatert til mat, materiell, aktiviteter og mer.

Slik betaler du:

Vipps 50.- til #851298 "Barnekirka Kristiansund"
Merk betalingen med:
"Kontingent + Barnets fornavn"


Powered by Cornerstone