Fruktbare eller fruktbærere

25.09.2022

I vår vesltig kultur er vi opptatt av produktivitet og egen innsats. Dette kan føre til at vi vektlegger vår prestasjon også i møte med Gud. Hva mener Bibelen er å bære frukt? Har det noe å gjøre med det vi gjør, eller handler det heller mer om hvem vi er? Andrés forkynner fra Johannes 15:1-8 og bruker bildet om vintreet til å svare på disse og andre spørsmål som kan dukker opp når vi leser denne teksten. 

Powered by Cornerstone