Innkalling årsmøte 10. mars 2024

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Misjonskirka Kristiansund, på Fridtjof Nansens gate 24, søndag 10. mars kl. 17:00. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til post@misjonskirka.net senest 16. februar.

Dagsorden:

 1. Åpning ved Liv
 2. Konstituering, med følgende punkter:
  1. godkjenning av innkalling
  2. godkjenning av dagsorden
  3. valg av ordstyrer
  4. valg av sekretær og to representanter til å undertegne protokollen
  5. valg av tellekorps
 3. Årsberetning for siste år
 4. Orientering om foreløpig regnskap (revisjon og ekstraordinært årsmøte i april)
 5. Budsjett
 6. Årsrapporter fra menighetens organiserte grupper
 7. Ev. innkomne saker
 8. Valg
  1. Valg av styreleder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av valgkomité
  4. Valg av revisor
 9. Annerkjennelse og oppløsning av arbeidsgruppa
 10. Presentasjon av og forbønn for det ny etablerte styret
 11. Avslutning ved pastoren

Det blir kirkekaffe etter årsmøtet.

Vennlig hilsen,
Arbeidsgruppa i Misjonskirka

Powered by Cornerstone