Tilbud for familier

Se hva som har skjedd og kommer til å skje som en del av vår satsing på familier.

I 2023 har vi hatt større fokus på familier og tenkt en del på hvordan vi kan legge til rette for positive opplevelser i møte med menigheten og det kristne budskapet. Som en del av dette, opprettet vi en Facebook-gruppe for familier. Gruppa har fått god respons (ca. 40 medlemmer) og der legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer som kan være relevante for denne målgruppa.

I tillegg har kirkebygget blitt mer barnevennlig. Kirkerommet har fått en integrert barnekrok, hvor foreldre kan sitte i nærheten av sine barn, noe som har til hensikt å gjøre det lettere for store og små å få med seg det som skjer under gudstjenestene våre. Kafeen har fått barnestoler og HC-toalettet har fått stellebord. Nå mangler vi bare flere familier som tar dette i bruk! Så hva er planen da?

Vi har kartlagt behov som familier tilknyttet menigheten har og kommet frem til følgenge tiltak:

  • Gudstjenestene har blitt flyttet fra kl. 18.00 til kl. 17.00, slik at familier med småbarn har bedre tid før barna skal legges. Vi skal jobbe mot å gjøre varigheten til gudstjenestene mer forutsigbar.
  • Det er opprettet en gruppe som skal jobbe mot drift av søndaggskole under vanlige gudstjenester. Denne gruppa skal være ansvarlig for at vi har søndagsskole-opplegg første søndag i måneden ut året. Det vil si at barna skal være sammen i et annet rom mens gudstjenesten foregår og få et tilbud spesielt tilpasset dem. Dette gjelder 3. september, 1. oktober, 5. november og  3. desember. Pastoren skal være fungerende søndagsskolelærer disse søndagene.
  • Vi har startet et nytt møtepunkt for småbarnsfamilier på mandags formiddag, for alle med barn fra 0 til 5 år. Dette er et møtested hvor barna kan leke sammen og bli kjent med hverandre. De voksne kan ta seg en kopp kaffe med andre småbarnsforeldre og senke litt skuldrene. Det serveres gratis lunsj, som er finasiert av Frifond. Her er det også opprettet en FB-gruppe med navnet "Småbarnstreff", og vi har allerede 34 medlemmer!
  • Vi skal fortsette å legge til rette for at barn og unge trives i menigheten og, i den grad det lar seg gjøre, prioritere gudstjenesteformer og arragementer hvor alle generasjoner kan være representert i. Vi vil være et flergenerasjonell menighet hvor barn, unge, voksne og eldre har sin plass, men samtidig oppmuntre til positiv samhandling med hverandre. Vi får en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre allerede i september, når vi skal på Menighetsweekend 2023 i Oppdal (8. til 10 september). Vi øsnker at flest som mulig skal være med på det. Trykk HER for å lese mer om Menighetsweekend 2023 og melde deg på.

 

Powered by Cornerstone