Bevar Åndens enhet

09.06.2024

Hvordan kan vi leve i harmoni og kjærlighet i en verden som ofte er preget av splittelse? I denne prekenen vil vi utforske Efeserne 4:1-6 og se nærmere på hvordan vi som kristne kan leve et liv verdig vårt kall. I Efeserbrevet står det at Gud har lagt ferdige gode gjerninger for at vi skal vandre i dem (2:10). Har du noen gang lurt på hva menes det med det? Gjelder det alle?

Lytt til denne prekenen, hvor vi prøver å finne svar på disse spørsmålene ved å ta utgangspunkt i ordene til Paulus: Bevar Åndens enhet!

Bevar Åndens enhet

 

Powered by Cornerstone