Bevar Åndens enhet
Kirkens mangfoldighet
Hvor viktig er kirken?
Vi tror på oppstandelsen!
Alt for Jesus
Enhet i Kristus
Fra død til liv i Kristus
Et liv i Jesu kraft
Den kristnes grunnpakke
Din identitet i Kristus
Lev det gode liv!
Guds uendelig nåde
Kjærlighetens kraft
Du kan stole på Bibelen!
Nei, det er ikke rettferdig
Legg hånden på båren!
Seminar: Den profetiske modell (del 1 av 2)
Seminar: Den profetiske modell (del 2 av 2)
Å leve i Ånden
Når Gud er for god
Ikke kast bort livet ditt!
Kuren for det rotete livet
Litt av et oppdrag!
Mange var syke, men bare en ble helbredet
Tilbedelsens offer
En Jesus som møter oss der vi er
Når Jesus ikke lever opp til forventningene
Et fellesskap etter Guds hjerte
Fruktbare eller fruktbærere
Kjærlighetens forvandlende kraft
Jesu fødsel, en tilfeldighet?
Hva skjer når vi tar Gud for gitt?
Hvordan være velsignet midt i kaos?
Apostelgjerningene - Det kommer mye "godt" ut av forfølgelse
Helbredelse
Prisen Han betalte
Hva er fokuset ditt? Følelser eller Jesus?
Helbredelse, en tidsfaktor
Hvor er du forankret?
Avhengighet
Jesu brev til menighetene
Koblet på Jesus
Tør du underordne deg Gud?
Bibelen - Et gudommelig skattekart
Guds Ord er fundamentet av alle ting
Tro har substans
Du blir det du spiser
Et mesterverk, skapt av Gud
Jesus - Grunnlaget for vår eksistens
Hva er tegnet på Jesu komme?
Bibeltime - Jesus
Åndskamp
Hvem er du?
Har Gud en plan?
Guds overnaturlige, gjenopprettende liv
Engler og demoner
Kommunikasjon
Guds åndelige virkelighet - Hva betyr den for deg?
Vår virkelighet kontra Guds virkelighet
Guds udelte oppmerksomhet
Tid for frimodighet
Et nådens år
Oppstandelsen
Jesus i rettsak hos pilatus
Nattverden
Jesu inntog i Jerusalem
Å bli ledet
Hvordan virker det nye livet i Gud?
Ditt hemmelige liv!
Åndelig vakuum
Hva er frihet?
Gjenkjenner vi sannhet?
Åndelig dybdesyn
Hvor er ditt sentrum?
Her er mer enn Salomo
Det kristne mysteriet
Sang andakt
Du er prest
Ordet som skaper
Respons
Elsk Gud, alltid
Rotfestet
Lovsang, mer enn sang
Følg meg
Peters bekjennelse
Kjente du Guds gave
Det må jeg snakke med Gud om
Et levende håp
Efeserbrevet del 5
Velsignelse og forbannelse
Efeserbrevet del 4
Pinse
Efeserbrevet del 3
Gud vil bruke deg
Efeserbrevet del 2
Efeserbrevet del 1
Vær modig og sterk
Bibeltime Bønn og Guds løfter
Bibeltime Joh.17
La din vilje skje i Kristiansund
Åndelig kjernemuskulatur
Det nye livet
Å samarbeide med Guds engler
Tilbake til design
Bibeltime om nattverd
Kraften i Guds ord
Uavhengig ?
Den vanskelige friheten
Fylt av DHÅ
Kjærlighet driver frykten ut
Julaften
Å dele gode nyheter
Pakt - fellesskap som vever oss sammen
Løft byen
Lyset som skinner
Guds ord
Jesus som herre
Vokse i Kristus
Medfødt verdi som sønn/datter
Hverdagsfokus på Gud
Surdeig
Kan det som er lite romme det som er større?
Kalt til et liv i frihet
Fred
Menigheten
Menigheten
Hør Tomas Eliasen forklare hvilken betydning menigheten har i verden.
Lytt
Kraften i bønn
Kraften i bønn
Hør Markus Forkynneren fortelle sine opplevelser med kraften i bønn.
Lytt
Powered by Cornerstone