Visjon og verdier

Kristiansund misjonskirke er en menighet med et sterkt fokus på bønn og Guds nærvær. Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge, som er et Frikirkesamfunn. 

Hovedsamlingen er søndagens gudstjeneste, som begynner kl.18.00 

På nettsidene våre finner du informasjon om de forskjellige aktiviteter og tilbud menigheten har. Ta en liten runde og se om du finner noe du har lyst til å se nærmere på. På nettsidene til hvert tilbud finner du også kontaktinfo. Vi hører gjerne fra deg!

 

Hva tror vi på?

Misjonskirka Kristiansund har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen, men er tilsluttet den apostoliske trosbekjennelsen. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

 • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
   
 • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
   
 • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
   
 • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.
   
 • Vi ønsker derfor i liv og lære å hevde de kristnes enhet og virke for våre medmenneskers omvendelse og frelse. 

Visjon

Vår definisjon på visjon er ” et bilde av en ønsket fremtid”

På årsmøte 6. februar 2014 så vedtok menigheten følgende visjon:

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Det vil si:

En menighet som gjør Jesus kjent og troen på han vokser.

Hvordan skal det skje:

 • En lovprisende menighet
 • En disippelgjørende menighet
 • En menighet som hjelper mennesker å finne veien til tro og frelse
 • En menighet som ledes av ledere, som utruster og setter menigheten i stand til å tjene med sine gaver.

Vi vil være en menighet som feirer det som Jesus har gjort for oss, hvor den iboende lengsel etter å lære han bedre og kjenne preger den troende. Det vil være en menighet der vi ser at mennesker kommer til tro og får fred med Gud, og blir inkludert i felleskapet. At vi alle vil tjene Gud med de ulike gaver som vi har fått fra vår skaper, Gud.

Powered by Cornerstone