Barn og familier

Vårt mål er at barna som kommer skal bli kjent med jevnaldrende, møte lyttende voksne, og kjenne seg trygge til å undre seg og samtale om kristen tro. Vi ønsker å legge til rette for at barna utvikler en sunn og bærekraftig tro som holder i både de gode og de vanskelige dagene.

Vi tror også at den viktigste arenaen for trosformidling skjer i hjemmet. Derfor jobber vi for å inspirere og utruste foreldre og alle som har barn rundt seg, til å være gode trosforbilder for barn og unge.

Bli med på vår FB-gruppe, hvor vi legger ut informasjon om aktiviteter for familier.

Powered by Cornerstone