Visjon

Vår definisjon på visjon er ” et bilde av en ønsket fremtid”

 

På årsmøte 6. februar 2014 så vedtok menigheten følgende visjon:

 

Guds barns enhet og menneskers frelse.

 

Det vil si:

En menighet som gjør Jesus kjent og troen på han vokser.

 

Hvordan skal det skje:

  • En lovprisende menighet
  • En disippelgjørende menighet
  • En menighet som hjelper mennesker å finne veien til tro og frelse
  • En menighet som ledes av ledere, som utruster og setter menigheten i stand til å tjene med sine gaver.

 

Vi vil være en menighet som feirer det som Jesus har gjort for oss, hvor den iboende lengsel etter å lære han bedre og kjenne preger den troende. Det vil være en menighet der vi ser at mennesker kommer til tro og får fred med Gud, og blir inkludert i felleskapet. At vi alle vil tjene Gud med de ulike gaver som en har fått fra vår skaper, Gud.

 

 

 

 


Avtalegiro
Følg oss på Facebook
Søndags skole
Hør taler
Misjonsforbundet
Ansgarskolen
Nyheter