Misjon

Som menighet er det viktig at vi ikke bare ser behov hvor vi er plassert i vår hverdag. I den siste tiden har vi ønsket å styrke misjons engasjementet. Som menighet har vi valgt å sette vårt fokus på Colombia, ett land som Misjonsforbundet har mange ulike prosjekter i. Dette er et land som vi som menighet har hatt relasjon med i mange år og vi ønsker å være med å forsterke dette i tiden fremover

Sommer 2014 så reiser vi på menighetstur til Colombia. (Se egen info her.)

Vil du vite mer om de ulike prosjekter vi har i Misjonsforbundet

Se link Her

Film/ bilder fra Colombia

 


Avtalegiro
Følg oss på Facebook
Søndags skole
Hør taler
Misjonsforbundet
Ansgarskolen
Nyheter