Blogg juni 2014

Tenk at vi er koblet til noe større enn oss selv! At vi har en høyere himmel over våre liv, enn det vi ser.

I slutten av mai er vi fem fra menigheten som drar til Haugesund for å være med på Generalforsamlingen til Misjonsforbundet.

 

Som pastor er det godt å vite at vi står i en større sammenheng, at vi er budet sammen med mange menigheter både i nord og sør, øst og vest, ikke bare i Norge, men også globalt. Dette kan være med å gi «næring og energi» i den lokale virksomhet.

Det er nå snart fire år siden jeg ble pastor her og det var ikke bare et bytte av bosted og jobb, men jeg kom inn i et nytt trossamfunn. Med en menighet med andre vaner og gjøremåter enn det jeg var vant med, ble det mye nytt å sette seg inn i, derfor måtte jeg ta noen valg. Misjonskirka skal forbli Misjonskirka. Jeg har valgt å prioritere de ulike nasjonale fora og delta der for å bli kjent med Misjonsforbundet. For en tid tilbake spurte jeg, hvor lang tid tar det for å bli ”misjonsforbunder”, og svaret jeg fikk var. At den dagen du kjenner at du Er, så Er du det. Hvorfor er dette viktig for meg? Det handler om tilhørighet, at jeg er koblet med noe større. Derfor sendte jeg en søknad for å bli en ordinert pastor i Misjonsforbundet, en søknad som ble godkjent av styre sentralt. For meg er dette et uttrykk for: ett felleskap jeg vil gi meg til, et felleskap jeg har tro på og et felleskap jeg opplever at min ”oppdragsgiver” har kalt meg til å bli en del. Søndag 1.juni blir jeg ordinert som pastor i Misjonsforbundet, en handling som gjør meg ydmyk og begeistret på samme tid.

Vil si en stor takk til dere i Kristiansund som har tatt i mot meg og mine familie på en meget Raus måte.

Gleder meg til å fortsatt tjene sammen med dere mot de mål vi har satt oss som menighet.

Beste hilsen Asle


Avtalegiro
Følg oss på Facebook
Søndags skole
Hør taler
Misjonsforbundet
Ansgarskolen
Nyheter