Blogg april 2015

Korset - hvilke en glede, eller!?

For mange er korset et ord man er vant med å høre, slik at det blir et ord blant mange andre ord. Vi mister noe av innhold og dyed i dette ordet, Korset som er mer enn et symbol men en kilde til liv.

I fjor ble det mye støy for NRK da de nektet Siv Sællmann og gå med et lite kors rundt halsen da hun var på sending, for det kunne være til anstøt for de som så på.

Hvor mye mer vil ikke det kors som ble reist på en høyde utenfor Jerusalem for snart 2000 års siden vekke reaksjoner hos oss. Paulus sier: Ordet om korset er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst en Guds kraft.

 

Så la ikke korset bli et ord uten kraft og mening i ditt liv. Men la denne høytid som står for tur, hver en tid da vi fornyer vår relasjon til han som var villig til å vise hvor høyt du er elsket med og fornedre seg selv til døden, for at du skulle få del i livet, deg evige.

På korset:

- så ble alle hindringer fjernet som skilte menneskeheten fra Gud.

- ble menneskehetens synder sonet

- det som gjorde at vi var dømt til en evig fortapelse, en evig adskillelse fra Gud ble tatt bort

- En personlig relasjon ble gjenopprette med Gud igjen, alle som ønsker har en adgang til å ta del i Guds nærvær

Tenk at dette og mye mer har Jesus vært villig til å lide for, og må hans nåde hjelpe oss at vi aldri kommer i en slik situasjon at ordet om korset ikke har makt i mitt liv.

La oss leve som den gamle sangen sier, «i skyggen av det kors der vil jeg stå»  God påske!

 

 

Beste hilsen Asle


Avtalegiro
Følg oss på Facebook
Søndags skole
Hør taler
Misjonsforbundet
Ansgarskolen
Nyheter