Blogg 27. mai

Berørt av Gud!

Noe av det første Jesus forkynte var Guds rike er kommet nær. Dette er gode nyheter for alle mennesker. Gud er ikke fraværende i denne verden men han er kommet nær. Det er nesten som jeg hører alle spørsmål som reiser seg. Hvor var Gud når det skjedde...... Jeg vet ikke hva du har møtt eller tenker på. Men Gud er nær i tragedier, Han er nær hvor det vonde skjer. Men hvorfor griper han ikke inn? Dette er et stort spørsmål, og det hadde vært godt med et enkelt svar. Men det jeg vet med full overbevisning er at Gud gav sin sønn Jesus fordi han elsker alle mennesker som lever, og har levd og de som venter på å møte livet. Alle er inkludert i Guds kjærlighets handling.

 

Det er en stor tanke å tenke at Gud er nær, så nær at du kan bli berørt av ham. Det kan være at du har visse minnesteiner lagt ut langs din trosvandring der hvor Gud har grepet inn, en berøring fra Gud i livet.

En berøring vil merke deg for livet, og det gir et lite glimt av den enorme kjærlighet Gud har til deg. Hvordan berører Gud oss i dag? Gjennom et møte med ham, gjennom andre mennesker.

 

Vi er nå på full fart inn i sommeren, en sommer hvor mange nye minner skal samles og lagres, men hva om et av de har vært et møte med Gud, enten for første gang eller for tiende.

Bibelen oppmuntrer oss til å søke Gud av hele deres hjerte og dere skal finne meg. ( let det gjerne frem)

Still deg frem for Gud, og han vil kraftig støtte deg på din vandring i alt hva du måtte møte.

 

En riktig Gud sommer! Og husk Gud er nær!


Avtalegiro
Følg oss på Facebook
Søndags skole
Hør taler
Misjonsforbundet
Ansgarskolen
Nyheter